Re-integratiesubsidies

Onder andere met re-integratiesubsidies stimuleert de overheid werkgevers mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen én in dienst te houden.

Als werkgever, die een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst neemt of houdt, neem je een financieel risico. Je betaalt de zieke werknemer bijvoorbeeld 2 jaar het salaris door. En daarom heeft de overheid een aantal regelingen en re-integratiesubsidies voor werkgevers. Voorbeelden hiervan zijn:

premiekortingen
subsidies voor aanpassingen van de werkplek
de No-riskpolis
loondispensatie
afdrachtverminderingen
proefplaatsing
de compensatieregeling 56+
Ook bieden veel Nederlandse gemeenten lokale subsidies aan, meestal om bijstandsgerechtigden aan een betaalde baan te helpen.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO