Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Elk bedrijf met personeel is verplicht een arbodienst of arbodeskundige te laten onderzoeken of er gevaarlijke of ongezonde werkomstandigheden zijn voor werknemers. Dit heet een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

In de Risico-Inventarisatie en Evaluatie wordt een plan van aanpak opgenomen: wat moet de werkgever doen om de geconstateerde risico’s aan te pakken? Ook worden in de RI&E alle arbeidsongevallen uit het verleden genoteerd.

Bedrijven met niet meer dan 40 Fte per week moeten ook een RI&E laten doen, maar kunnen eventueel de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’ (een verkorte versie van een RI&E) gebruiken.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO