Schadelastbeheersing

Schadelastbeheersing is een overkoepelend begrip voor het beheersen van kosten die voortkomen uit verzuim en arbeidsongeschiktheid. De overheid legt de verantwoordelijkheid voor deze kosten steeds meer bij de werkgever, zodat de beheersing van deze lasten steeds belangrijker wordt.

Als werkgever kun je flink besparen op verzuimkosten. Bijvoorbeeld door een analyse van het ziekteverzuim van werknemers en een Plan van Aanpak met maatregelen op te stellen.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO