SROI (Social Return On Investment)

SROI staat voor Social Return On Investment. Het doel van SROI is dat er bij aanbestedingen of (overheids)opdrachten afspraken worden gemaakt tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer over hoe ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werkervaring of een baan helpen. Vaak gaat het om mensen in een uitkeringssituatie die geen opleiding hebben genoten en/of weinig werkervaring hebben.

Let op: Dit is een beknopte uitleg over SROI. Wij kunnen werkgevers helpen met het toepassen van Social Return. Neem voor meer informatie contact op.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO