Stagnatieperiode

Heeft een werknemer niet genoeg re-integratiebegeleiding gekregen en is hij of zij vervolgens ziek geworden? Dan kan het ziekengeld over de ‘stagnatieperiode’ waarin er niet genoeg aandacht aan re-integratie is besteed, op de werkgever worden verhaald.

De duur van de stagnatieperiode (dus eigenlijk hoeveel geld het de werkgever kost) bepaalt het UWV.

De eerste 14 weken van de ziekteverzuimperiode worden niet als stagnatieperiode aangemerkt.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO