Subsidieregeling praktijkleren

Als werkgever kun je praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aanbieden, waarvoor je subsidie kunt krijgen op basis van de ‘Subsidieregeling praktijkleren’.

Je krijgt dan een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Dat kan oplopen tot € 2.700,-! Met de Subsidieregeling praktijkleren kun je ook een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) regelt de aanvraag en uitvoering.

Je komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren als je begeleiding geeft aan:
• Vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen.
• Mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
• Hbo-studenten in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken.
• Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Wil je meer weten over deze of andere (vaak Bijzonder Belonende) subsidieregelingen? Neem dan vrijblijvend contact op.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO