Trekkingsrecht

Sinds 1 januari 2015 maken alle PGB-houders gebruik van het trekkingsrecht. Het trekkingsrecht houdt in dat het PGB (Persoonsgebonden Budget) niet meer op de eigen bankrekening gestort wordt, maar dat het SVB Servicecentrum het PGB direct aan de zorgverlener(s) uitbetaalt. Het grote voordeel hiervan is dat de verantwoording veel eenvoudiger wordt en de SVB een groot deel van de financiële administratie ven de PGB-houder overneemt.

Het trekkingsrecht geldt voor iedereen die in of na 2015 een persoonsgebonden budget (PGB) van de gemeente of het zorgkantoor krijgt. Het doel van het trekkingsrecht is vooral fraudebestrijding.

Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uitgaven makkelijker. Het PGB van mensen wordt nu beheerd door de SVB. Men kan bij de SVB declareren en de SVB betaalt dan de zorgverlener uit.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO