Uitkeringsgerechtigde

Een uitkeringsgerechtigde (persoon) is iemand die recht heeft op een uitkering.

Dit kan een uitkering van een uitkeringsinstelling (UWV, gemeenten of andere overheidsinstellingen) zijn of van een verzekeringsmaatschappij. Iemand die geen recht heeft op een uitkering, noemen we een ‘nugger‘ (Niet-uitkeringsgerechtigde).

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO