Vangnetregeling Ziektewet

De term ‘Vangnetters’ wordt gebruikt voor mensen die onder het ‘vangnet’ van de Ziektewet (ZW) vallen.

Als een werknemer ziek wordt, dan geldt in sommige situaties de Ziektewet als vangnet. Werkgevers kunnen dan door het UWV gecompenseerd worden in de kosten bij ziekte van medewerkers uit bepaalde doelgroepen. Deze compensatie leidt op diverse gebieden tot kostenbesparing.

Wie vallen onder het ‘vangnet’ van de Ziektewet?

Werknemers die ziek zijn door zwangerschap of bevalling.
Werknemers die ziek worden door orgaandonatie.
Werknemers met een no-riskpolis.
Werknemers die onder de compensatieregeling vallen en ziek zijn.

Hoogte van de compensatie

Bij een modaal inkomen bedraagt de compensatie bij één ziekte jaar 38.000 euro indien 100% wordt gecompenseerd. Dit is het geval bij medewerkers die ziek zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie. Voor de overige medewerkers geldt een vangnetregeling waarbij minimaal 70% van het loon wordt gecompenseerd. Indien de medewerker drie maanden ziek is, bedraagt de compensatie minimaal 6.650,- euro.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO