Vervolguitkering

Wanneer een verzekerde een WIA-uitkering krijgt, zijn er twee mogelijkheden. De verzekerde is meer dan 80% arbeidsongeschikt en krijgt een IVA-uitkering of de verzekerde is 35% tot 80% arbeidsongeschikt en krijgt een WGA-uitkering. Binnen de WGA-uitkering zijn er drie soorten uitkeringen, namelijk de loongerelateerde uitkering, loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering.

Wanneer ontvang je de vervolguitkering?

Bij de WIA-keuring hebben een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van UWV vastgesteld dat de verzekerde 35% tot 80% arbeidsongeschikt is. De verzekerde heeft recht op een WGA-uitkering. Als een verzekerde niet in aanmerking komt voor de loongerelateerde uitkering of de loongerelateerde uitkering is gestopt, dan heeft de verzekerde recht op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Als de verzekerde meer verdient dan 50% van wat UWV verwacht dat de verzekerde nog kan verdienen, dan ontvangt de verzekerde de loonaanvullingsuitkering. Als het minder is dan 50% ontvangt de verzekerde een vervolguitkering.

Wat is de hoogte van de vervolguitkering?

De vervolguitkering is meestal een stuk lager dan de loongerelateerde uitkering of de loonaanvullingsuitkering. De vervolguitkering is namelijk niet gebaseerd op verdiensten of verwachte verdiensten door de arbeidsdeskundige van UWV, maar op het minimumloon en het arbeidsongeschiktheidspercentage. De volgende situaties zijn mogelijk:

  • 35% tot 45% arbeidsongeschikt, dan is de uitkering 28% van het minimumloon;
  • 45% tot 55% arbeidsongeschikt, dan is de uitkering 35% van het minimumloon;
  • 55% tot 65% arbeidsongeschikt, dan is de uitkering 42% van het minimumloon;
  • 65% tot 80% arbeidsongeschikt, dan is de uitkering 50,75% van het minimumloon.
Wanneer stopt de vervolguitkering?
  • Als de verzekerde meer dan 50% gaat verdienen van wat UWV verwacht dat de verzekerde nog kan verdienen, dan ontvangt de verzekerde de loonaanvullingsuitkering;
  • Als de verzekerde een jaar lang meer dan 65% van het oude loon verdient stopt de WGA-uitkering volledig. In de praktijk ontvangt de verzekerde in dit geval vaak eerst de loonaanvullingsuitkering;
  • Als de arbeidsdeskundige oordeelt dat de verzekerde weer 65% of meer van het oude loon kan verdienen, dan stopt de vervolguitkering na twee maanden;
  • Als de arbeidsdeskundige oordeelt dat de verzekerde toch minder dan 20% van het oude loon kan verdienen, dan stopt de vervolguitkering en heeft de verzekerde mogelijk recht op een IVA-uitkering.
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO