WAO-uitkering

WAO staat voor ‘Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering’.

Een WAO-uitkering is de uitkering die iemand in geval van arbeidsongeschiktheid (langdurige ziekte of handicap) krijgt op basis van de WAO.

Lagere basispremie WAO/WIA  2022

Kleine werkgevers betalen vanaf 2022 minder voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Hierdoor worden de lasten eerlijker verdeeld tussen grote en kleine werkgevers.

Werknemer met WAO in dienst

Heb je een werknemer met een WAO-uitkering in dienst, dan kan je subsidie aanvragen bij het UWV voor aanpassingen aan de werkplek. In sommige gevallen kun je ook een Ziektewet-uitkering aanvragen wanneer deze werknemer ziek wordt.

Bij SubAdvies zijn we goed met subsidies, loonheffingen, kostprijzen en sociale verzekeringen. Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO