WAO-uitkering

WAO staat voor ‘Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering’.

Een WAO uitkering is de uitkering die iemand in geval van arbeidsongeschiktheid (langdurige ziekte of handicap) krijgt op basis van de WAO.

Op 1 januari 2014 is deze wet vervangen door de WIA.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO