Werkhervattingskas (Whk)

De Werkhervattingskas, of ‘Whk’, is de premie die een werkgever aan de belastingdienst moet betalen als vergoeding voor de Ziektewet– en WGA-uitkeringen, die twee jaar eerder door het UWV zijn betaald aan werknemers van de werkgever.

Vanaf 1 januari 2017 betalen werkgevers twee gedifferentieerde premiedelen voor de financiering Werkhervattingkas door de samenvoeging van de WGA.

Jaarlijks stelt de Belastingdienst voor werkgevers een ‘gedifferentieerd premiepercentage Whk‘ voor het aankomende jaar vast. Tegen het einde van het jaar maakt de Belastingdienst deze cijfers bekend aan werkgevers via de ‘Beschikking gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas’.

Dit is een zeer beknopte uitleg over de Werkhervattingskas. Bovendien betalen heel veel bedrijven te veel premie Whk, door foute berekeningen van de Belastingdienst. SubAdvies helpt je dat te voorkomen en eventueel te veel betaalde premie terug te vorderen. Neem contact op voor meer informatie.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO