Wet harmonisering instrumenten participatiewet

De ‘Wet harmonisering instrumenten participatiewet’ is op 1 januari 2016 aangenomen om de uitvoering van de banenafspraak en de Participatiewet te bevorderen.

Door een uniforme no-riskpolis voor gemeenten en werkgevers en een gelijke mobiliteitsbonus voor de doelgroep banenafspraak wordt de realisatie van deze doelen beter mogelijk.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO