Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) regelt dat werknemers die door een handicap alleen maar onder aangepaste omstandigheden kunnen werken, toch op een zo normaal mogelijke manier hun werk kunnen doen. Al dan niet op een aangepaste arbeidsplaats in de sociale werkvoorziening.

De Wet Sociale Werkvoorziening heeft drie doelen:

Werk realiseren onder aangepaste omstandigheden voor werknemers die daarvan afhankelijk zijn.
De werkbekwaamheid van de arbeidsgehandicapte behouden en waar mogelijk verbeteren.
De gehandicapte werknemer uiteindelijk een gewone baan bezorgen.
Sinds 1 januari 2015 krijgen gemeenten (binnen de kaders van de Participatiewet) de ruimte om beschut werk zelf te organiseren als voorziening.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO