Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL)

Deze wet kent twee maatregelen: het loonkostenvoordeel (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Vanaf 1 januari 2018 worden alle premiekortingen die werkgevers krijgen voor bepaalde werknemers afgeschaft en vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV).

Het LKV
In tegenstelling tot de huidige korting op de premies werknemersverzekeringen, krijgen werkgevers met het LKV een vast bedrag per werknemer per uur. Dat werkt als volgt:

Het LKV voor het aannemen van arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemers bedraagt € 3,05 per werknemer per uur met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar. Jouw organisatie krijgt dit voordeel gedurende maximaal drie jaar. Als je een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst, heb je één jaar recht op dit voordeel.
Het LKV voor werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen, bedraagt € 1,01 per werknemer per uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar. Dit voordeel krijg je gedurende maximaal drie jaar.
Het LIV
Werkgevers krijgen per 1 januari 2017 onder voorwaarden recht op het LIV als ze werknemers in dienst hebben die tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar. De hoogte is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer. Binnen deze groep is een splitsing gemaakt: voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het minimumloon verdienen, krijg je maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Voor werknemers die tussen de 110% en de 125% van het minimumloon verdienen, krijg je maximaal € 1.000 per werknemer per jaar. Verder zijn er nog twee aanvullende voorwaarden:

De werknemer moet minimaal 1.248 verloonde uren hebben in het jaar waarin de werkgever het LIV wil ontvangen.
De werknemer mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben.
Let op: dit is een beknopte uitleg over de veranderingen die de overgang naar de Wet Tegemoetkomingen Loondomein met zich meebrengen. Wil je meer weten of ontdekken wat SubAdvies voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact op.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO