Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL)

Deze wet bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers: het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

De Wet tegemoetkomingen Loondomein (Wtl) heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. 

Het Loonkostenvoordeel (LKV)

In tegenstelling tot de huidige korting op de premies werknemersverzekeringen, krijgen werkgevers met het LKV een vast bedrag per werknemer per uur. Dat werkt als volgt:

Het LKV voor werknemers die onder de doelgroep de banenafspraak (Doelgroepregister) vallen, bedraagt € 1,01 per werknemer per verloond uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per kalenderjaar. Dit voordeel krijg je gedurende maximaal drie jaar.

Belangrijke voorwaarde is dat de werkgever een doelgroepverklaring van gemeente of UWV heeft om het loonkostenvoordeel toe te mogen passen.

Het Lage Inkomens Voordeel (LIV)

Werkgevers krijgen onder voorwaarden recht op het LIV als ze werknemers in dienst hebben die tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Dit voordeel kan oplopen tot maximaal €960 euro per werknemer per jaar. De hoogte is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer.

Er zijn twee voorwaarden:

De werknemer moet minimaal 1.248 verloonde uren hebben in het kalenderjaar waarin de werkgever het LIV wil ontvangen. De werknemer mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben.

Jeugd-LIV

Het jeugd lage-inkomensvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers die medewerkers in dienst hebben die 18 tot en met 20 jaar zijn en laag loon verdienen. De tegemoetkoming wordt ontvangen op ieder verloond uur (hierbij geldt geen norm van 1.248 uren) en bedraagt minimaal 0,07 euro per verloond uur en maximaal 0,30 euro per verloond uur. Het maximum bedraagt per medewerker varieert van minimaal 135,20 euro (18 jarigen) tot maximaal 613,60 euro (20 jarigen).

Uitbetalingen Wtl 2022

De uitbetaling van de Wtl vergoedingen in 2022 zal in 2023 plaatsvinden. Dit jaar ontvangen werkgevers de vergoedingen van 2021. Ieder jaar medio maart ontvang je als werkgever een voorlopige berekening van de Wtl. Het laten controleren van deze voorlopige berekening Wtl is cruciaal om vast te kunnen stellen of je als werkgever ontvangt waar je recht op hebt. Ook de correctheid van de administratie is van belang aangezien je geen boete wil riskeren. Wanneer je onterecht gebruik hebt gemaakt van Wtl tegemoetkomingen, kan dit een boete opleveren van  €1.319,- per medewerker per jaar.

Wanneer je de Wtl controle door SubAdvies laat doen, kunnen wij met onze unieke software de gegevens van verschillende bronnen met elkaar vergelijken. Zo kunnen wij compleetheid en correctheid garanderen. Wil je meer weten of ontdekken wat SubAdvies voor jou kan betekenen? Neem dan gerust contact op.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO