Wet verbetering poortwachter (Wvp)

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is te verminderen, is in 2002 de ‘Wet verbetering poortwachter’ (Wvp) ingesteld. De focus ligt op snel en effectief ingrijpen, zodat het verzuim korter wordt.

Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten werkgevers, samen met de werknemer en de arbodienst, ervoor zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk verantwoord weer aan het werk kan. Ook werknemers zijn volgens de Wvp verplicht hieraan mee te werken.

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding.

Eerste ziektejaar

Binnen acht weken na of de ziekmelding stellen werkgever en werknemer in overleg een Plan van Aanpak op. Hierin staat beschreven wat beiden gaan doen om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan. Iedere zes weken moeten de werkgever en de werknemer de voortgang bespreken. In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.

Na een jaar

Als na alle inspanningen blijkt dat het niet is gelukt om werknemer terug te laten keren naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Binnen drie weken dient dit formulier teruggestuurd worden waarna het UWV snel het re-integratieverslag zal beoordelen en een WIA-keuring uitvoert. 

Loondoorbetaling zieke medewerker

Als werkgever moet je je werknemers bij ziekte gedurende twee jaar lang 70% van het laatst verdiende loon doorbetalen. Als je niet kunt aantonen dat je je als werkgever voldoende hebt ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, dan kan je worden verplicht om ook het derde jaar loon door te betalen. Het is dus belangrijk om de stappen in de Wvp goed te volgen. 

1e en 2e spoor

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet altijd eerst worden onderzocht of de werknemer weer kan terugkeren in zijn huidige functie. Kan dit niet? Dan moet er eerst worden gekeken naar passend werk binnen het eigen bedrijf. Dit noemen we ook wel het 1e spoor. Lukt ook dit niet en is er geen andere functie waarin de werknemer kan terugkeren? Dan moet je als werkgever samen met de werknemer op zoek gaan naar passend werk bij een andere werkgever. Dit wordt spoor 2 genoemd.  

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO