Wet verbetering poortwachter (WVP)

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is te verminderen, is in 2002 de ‘Wet verbetering poortwachter’ (WVP) ingesteld. De focus ligt op snel en effectief ingrijpen, zodat het verzuim korter wordt.

Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten werkgevers, samen met de werknemer en de arbodienst, ervoor zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk verantwoord weer aan het werk kan. Ook werknemers zijn volgens de WVP verplicht hieraan mee te werken.

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO