WGA (WGA-uitkering)

De WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) vormt samen met de IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten), de WIA. Een arbeidsongeschikte werknemer krijgt met een van beide regelingen te maken.

Mensen krijgen de WGA-uitkering als ze tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt zijn of als ze wel volledig (tussen de 80 en 100 procent), maar niet voor altijd arbeidsongeschikt zijn.

De WGA is eerst een tijdelijke uitkering, gebaseerd op het vroegere loon, het arbeidsverleden en het huidige loon. Na deze eerste WGA-periode volgt een andere WGA-uitkering: de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering.

Let op: dit is een beknopte uitleg van de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Wil je meer weten of heb je hulp nodig met personeelszaken zoals deze? Neem dan gerust contact op.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO