WIA-beslissing

Als een verzekerde rond het einde van de wachttijd niet is hersteld, dan dient de verzekerde een WIA-uitkering aanvragen. Dit kan vanaf week 88 tot week 93 van de arbeidsongeschiktheid. Aan het einde van de wachttijd (104 weken) komt UWV met een beslissing of de verzekerde in aanmerking komt voor een WIA-uitkering en zo ja, welke WIA-uitkering. Dit doet UWV door middel van een keuring. 

WIA-keuring

Net als bij de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling bestaat de WIA-keuring uit een gesprek met een verzekeringsarts van UWV en meestal een gesprek met een arbeidsdeskundige van UWV. De verzekeringsarts stelt aan de hand van de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) vast wat de belastbaarheid is en wat de beperkingen zijn. 

De arbeidsdeskundige kijkt vervolgens welke functies de verzekerde nog kan uitoefenen. Dit doet hij aan de hand van de ingevulde FML en het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS). Het CBBS is een systeem dat de belastbaarheidsaspecten die op de FML voorkomen vergelijkt met de belastbaarheidsaspecten van de functies die in het systeem staan. Het systeem bepaalt dan drie voor de verzekerde geschikte functies.

De middelste van de drie functies (qua verdiensten) wordt vergeleken met het maatmaninkomen. Het maatmaninkomen is een schatting van de verdiensten van een gezonde persoon met vergelijkbare opleiding en ervaring. Aan de hand van de vergelijking wordt het inkomensverlies en zo ook het arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Als blijkt uit de WIA-keuring dat de verzekerde minder dan 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft de verzekerde geen recht op een WIA-uitkering. 

WGA

Als blijkt uit de WIA-keuring dat de verzekerde tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is, dan heeft de verzekerde recht op een WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA-uitkering is weer opgesplitst in drie soorten uitkeringen:

    • De loongerelateerde uitkering: als een verzekerde in de 36 weken voor de eerste arbeidsongeschiktheidsdag minstens 26 weken heeft gewerkt, dan ontvangt de verzekerde deze uitkering. De duur van deze uitkering is, net als bij de WW, afhankelijk van het arbeidsverleden.
    • De loonaanvullingsuitkering: als een verzekerde geen recht heeft op de loongerelateerde uitkering of de loongerelateerde uitkering is gestopt, dan kijkt UWV naar de verdiensten. Verdient de verzekerde meer dan 50% van wat UWV verwacht dat de verzekerde nog kan verdienen, dan ontvangt de verzekerde deze uitkering.
    • De vervolguitkering: als een verzekerde geen recht heeft op de loongerelateerde uitkering of de loongerelateerde uitkering is gestopt, dan kijkt UWV naar de verdiensten. Verdient de verzekerde minder dan 50% van wat UWV verwacht dat de verzekerde nog kan verdienen, dan ontvangt de verzekerde deze uitkering.
IVA

Als blijkt uit de WIA-keuring dat de verzekerde meer dan 80% arbeidsongeschikt is, dan heeft de verzekerde recht op een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De verzekerde is in dit geval volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO