WIA (wet)

De Wet ‘WIA’ staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA geeft werknemers die ziek worden en na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn, recht op een WIA-uitkering.

De WIA bestaat uit 2 uitkeringen:

WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.
IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.
Bij de WIA geldt dat mensen ondanks de arbeidsongeschikt zoveel werken als ze aan kunnen.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO