WW premie relevante gegevens loonaangifte

Jaarlijks worden er nieuwe WW premiepercentages gepubliceerd. Deze bestaan uit een lage en hoge premie. De lage premie mag worden toegepast indien voldaan wordt aan strikte voorwaarden.

Om in kaart te brengen of de premie correct is toegepast en of optimalisatie mogelijk is, adviseren wij om de data uit de aangifte loonheffingen kritisch door te nemen. In het dashboard informeren we pro-actief werkgevers hierover. 

In de onderstaande opsomming zijn een aantal termen weergegeven welke gebruikt worden in de aangifte loonheffingen en van invloed zijn op het vaststellen van de hoogte van de WW premie. In Mijn SubAdvies tonen we deze gegevens ook, maar gebruiken we hiervoor afkortingen. Onderstaand treffen jullie ook deze afkorting tussen haakjes. 

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO