WW-premie

De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies van inkomen tussen twee banen op te vangen.

Elke werkgever betaalt premies voor werknemersverzekeringen. Één daarvan is de ‘premie Werkloosheidswet (WW)’. De WW-premie betaal je maandelijks via de inkomstenbelasting. Zo is de werknemer verzekerd van een uitkering als hij of zij geheel of gedeeltelijk werkloos raakt.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan een WW-uitkering.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO