Ziektewet-uitkering (ZW uitkering)

Werknemers krijgen een Ziektewet-uitkering als ze door ziekte niet kunnen werken en geen aanspraak kunnen maken op doorbetaling van loon van de werkgever.

Als een werknemer ziek wordt, dan moet je als werkgever in de meeste gevallen het loon doorbetalen. In sommige gevallen kunnen werknemers echter toch een Ziektewet-uitkering krijgen. Dit kan bijvoorbeeld als:

  • er sprake is van no-riskpolis;
  • de werknemer ziek is door zwangerschap of bevalling;
  • de werknemer ziek is geworden door orgaandonatie.

In deze gevallen moet je als werkgever de Ziektewet-uitkering aanvragen voor je werknemer. Je betaalt dan alsnog het loon aan de werknemer maar ontvangt de uitkering van het UWV. De werknemer ontvangt dan een brief van het UWV waarin staat dat je als werkgever een Ziektewet-uitkering voor hem ontvangt.

De ziektewetuitkering duurt maximaal 2 jaar en als werkgever ben je verantwoordelijk voor de re-integratie.

Ziektewet en vakantie

Zieke werknemers hebben, net als de rest van de werknemers, recht op vakantie. Hiervoor moet je als werkgever wel toestemming geven. De vakantie mag niet ten nadele van het herstel van de zieke werknemer komen. Voor werkgevers is dit lastig in te schatten. De bedrijfsarts kan in dat geval een oordeel geven of de vakantie het herstel niet belemmert.

Ziektewet bij einde dienstverband

Eindigt het dienstverband van de werknemer tijdens zijn of haar ziekte? Dan hoef je het loon niet langer te betalen. In dat geval vraag je een Ziektewet-uitkering voor de werknemer aan en het UWV begeleidt de werknemer dan bij de re-integratie.

Let op: dit is een beknopte uitleg over de ziektewetuitkering. Ben je werkgever en wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO