Ziektewet (ZW)

De Ziektewet (ZW) is eigenlijk een werknemersverzekering. De Ziektewet regelt dat zieke werknemers, als de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, een uitkering krijgen.

De Ziektewet is vooral van toepassing op oproepkrachten zonder arbeidsovereenkomst en op uitzendkrachten. Ook mensen van wie het tijdelijke contract afloopt tijdens ziekte, kunnen recht hebben op een ZW-uitkering. De aanvraag van de Ziektewet wordt getoetst door het UWV.

Of een werknemer een Ziektewetuitkering krijgt, hangt af van zijn of haar situatie; Welke afspraken zijn er bijvoorbeeld over ziekte met het uitzendbureau of de opdrachtgever?

Let op: dit is een zeer beknopte uitleg over de Ziektewet. Ben je werkgever en wil je meer informatie? Neem dan contact op.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO