Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof: een verlofregeling op het gebied van arbeid en zorg.

Zwangere vrouwen die werken of een uitkering krijgen, hebben recht op zwangerschapsverlof en/of een zwangerschapsuitkering. Na de bevalling verandert het in bevallingsverlof en/of een bevallingsuitkering. 

Hoe lang duurt zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Het verlof bedraagt minstens 16 weken. Het laatste deel van het bevallingsverlof kan worden gespreid over 30 weken. Als een baby langer dan gewoonlijk in het ziekenhuis heeft gelegen, heeft de moeder soms recht op langer verlof.

Zwangerschapsverlof mag maximaal 6 weken voor de uitgerekende datum starten. Na de bevalling wordt het verlof ‘bevallingsverlof’ genoemd. Als de werknemer 6 weken voor de bevalling verlof heeft genomen, dan mag zij nog 10 weken bevallingsverlof opnemen. 

Bevallen na de uitgerekende datum en verlof

Als een werknemer na de uitgerekende datum bevalt, duurt het zwangerschapsverlof langer. Dit gaat niet van het bevallingsverlof af. Voor elke dag na de uitgerekende datum, heeft de werknemer dus extra zwangerschapsverlof. 

Wanneer moet een werknemer zwangerschapsverlof aanvragen?

Werknemers moeten minstens 3 weken van tevoren dit verlof aanvragen. Als werkgever mag je dit verlof niet weigeren. Als werkgever moet je een zwangerschapsuitkering aanvragen bij het UWV.

Er zijn acht verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg:
Ouderschapsverlof
Pleegzorg– en adoptieverlof
Zwangerschaps– en bevallingsverlof
Kraamverlof
Calamiteiten– en kortverzuimverlof
Langdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof
Meerlingenverlof

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO