Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof (of completer: zwangerschaps- en bevallingsverlof) is een verlofregeling op het gebied van arbeid en zorg.

Zwangere vrouwen die werken of een uitkering krijgen, hebben recht op zwangerschapsverlof en/of een zwangerschapsuitkering. Na de bevalling verandert het in bevallingsverlof en/of een bevallingsuitkering. Het verlof bedraagt minstens 16 weken. Het laatste deel van het bevallingsverlof kan worden gespreid over 30 weken. Als een baby langer dan gewoonlijk in het ziekenhuis heeft gelegen, heeft de moeder soms recht op langer verlof.

Er zijn acht verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg:
Ouderschapsverlof
Pleegzorg- en adoptieverlof
Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Kraamverlof
Calamiteiten- en kortverzuimverlof
Langdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof
Meerlingenverlof

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO