SubAdvies - Verzamelen & Structureren

Verzamelen & Structureren

Uiteraard hebben we een aantal belangrijke gegevens nodig, zodat we aan de slag kunnen. Die gegevens verzamelen we bij jullie op kantoor. Je hoeft er zelf bijna niets voor te doen.

Onze SubAdviseurs gaan heel nauwkeurig te werk, we halen alleen datgene wat we echt nodig hebben uit jullie systemen. Als je wilt, kan iemand van je organisatie meekijken en ons waar nodig misschien helpen.

Privacy
Net als jouw organisatie moeten wij ook voldoen aan alle vereisten van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bovendien werken we altijd onder de strikte privacyregels.

We garanderen de privacy van alle werknemers. Aan irrelevante informatie in personeelsdossiers besteden we geen enkele aandacht en we gaan volledig vertrouwelijk om met alle gegevens. Exact zoals de Wet bescherming persoonsgegevens ons voorschrijft.

Naast de gewenste juridische dekking, geven we ons woord dat we altijd volledig vertrouwelijk omgaan met alle gegevens.

Als we alle benodigde gegevens verzameld en gestructureerd hebben, gaan we over op stap 3: het realiseren van financieel voordeel en het doorvoeren van de correctie.

Slice 1 Created with Sketch.

OnderzoekenOntdekken

In een vrijblijvend gesprek maken we nader kennis en ontdekken we wat we voor je kunnen betekenen. Bovendien onderzoeken we wat er voor je te verdienen is.

Lees meer
Slice 1 Created with Sketch.

VerzamelenStructureren

We verzamelen alle benodigde gegevens. Van je bedrijf en van je personeel. Dat doen we eerst een aantal dagen bij jullie, intern. Daarna gebeurt het veelal vanuit ons kantoor.

Lees meer
Slice 1 Created with Sketch.

RealiserenCorrigeren

We gaan aan de slag met de verzamelde gegevens en beginnen met het realiseren van financieel voordeel! In deze periode voeren we bovendien de nodige correcties uit.

Lees meer
Slice 1 Created with Sketch.

EvaluerenOnderhouden

Je krijgt een eindrapportage en we evalueren de stand van zaken. Daarna hebben we nog regelmatig contact; ter controle en om wijzigingen door te voeren.

Lees meer

Ik wil graag meer weten