Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de drie hoogste bestuursrechters in Nederland.

Als er hoger beroep is aangetekend tegen een uitspraak van de rechtbank op het gebied van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen of ambtenarenzaken, volgt het hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

De Centrale Raad van Beroep is gevestigd te Utrecht.

Ben je werkgever en wil je meer weten? Neem contact op. --->

Ik wil graag meer weten