Loonkostenvoordeel (LKV)

Vanaf 1 januari 2018 worden alle premiekortingen die werkgevers krijgen voor bepaalde werknemers afgeschaft en vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV). Op Prinsjesdag 2015 heeft het kabinet de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WLT) gepresenteerd. Deze wet introduceert twee maatregelen: het loonkostenvoordeel (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV).

In tegenstelling tot de huidige korting op de premies werknemersverzekeringen, krijgen werkgevers met het LKV een vast bedrag per werknemer per uur. Dat werkt als volgt:

  • Het LKV voor het aannemen van arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemers bedraagt € 3,05 per werknemer per uur met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar. Jouw organisatie krijgt dit voordeel gedurende maximaal drie jaar. Als je een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst, heb je één jaar recht op dit voordeel.
  • Het LKV voor werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen, bedraagt € 1,01 per werknemer per uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar. Dit voordeel krijg je gedurende maximaal drie jaar.

Let op: dit is een beknopte uitleg over de veranderingen die de overgang van premiekorting naar Loonkostenvoordeel met zich meebrengen. Wil je meer weten of ontdekken wat SubAdvies voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact op.

Ben je werkgever en wil je meer weten? Neem contact op. --->

Ik wil graag meer weten