Wet harmonisering instrumenten participatiewet

De ‘Wet harmonisering instrumenten participatiewet’ is op 1 januari 2016 aangenomen om de uitvoering van de banenafspraak en de Participatiewet te bevorderen.

Door een uniforme no-riskpolis voor gemeenten en werkgevers en een gelijke mobiliteitsbonus voor de doelgroep banenafspraak wordt de realisatie van deze doelen beter mogelijk.

Ben je werkgever en wil je meer weten? Neem contact op. --->

Ik wil graag meer weten