WIA (wet)

De Wet ‘WIA’ staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA geeft werknemers die ziek worden en na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn, recht op een WIA-uitkering.

De WIA bestaat uit 2 uitkeringen:

  • WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.
  • IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Bij de WIA geldt dat mensen ondanks de arbeidsongeschikt zoveel werken als ze aan kunnen.

Ben je werkgever en wil je meer weten? Neem contact op. --->

Ik wil graag meer weten