SubAdvies respecteert de privacy van haar klanten en van betrokkenen van wie we persoonsgegevens verwerken. Alle persoonsgegevens
worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.

1. Identiteit

Bij vragen of klachten met betrekking tot privacy kan contact opgenomen
worden via onderstaande gegevens:
SubAdvies
050 – 211 1908
Skagerrak 2, 9727 JR Groningen
Postbus 679, 9700 WB Groningen
info@SubAdvies.nl

2. Verwerking van persoonsgegevens

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren is het onvermijdelijk om
persoonsgegevens te verwerken. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van
(ex-) medewerkers van organisaties die onze dienstverlening afnemen.

3. Doel van de verwerking

SubAdvies verwerkt slechts persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van dienstverlening op het gebied van de omschreven opdracht.
Deze opdracht omvat het behalen van financieel voordeel van de besparing, in
de meest brede zin van het begrip, onder meer- doch niet uitsluitend – door
(subsidie)betalingen, restituties, verrekeningen en kortingen op premies,
heffingen, belastingen, rentes en dergelijke. Aan de verwerking ligt ten allen
tijde een verwerkersovereenkomst ten grondslag, die wordt gesloten met
SubAdvies.

4. Gegevensdeling

SubAdvies verkoopt gegevens niet aan derden. Persoonsgegevens worden
gedeeld met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst
voor dienstverlening of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Hierbij
kan gedacht worden aan UWV en (inkomens)verzekeraars. Met organisaties die
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijk van persoonsgegevens te
waarborgen.

5. Gebruik van cookies

SubAdvies plaatst technische en functionele cookies. De cookies die worden
geplaatst zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en
voor uw gebruikersgemak. U kunt zich afmelden voor de cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze cookies niet worden opgeslagen.

6. Inzage en correctie

Betrokkenen hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te laten
corrigeren of te laten verwijderen. Verzoeken ten aanzien van deze rechten
kunnen door betrokkenen worden ingediend bij de (ex-)werkgever.

7. Beveiliging van gegevens

SubAdvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies en
onbevoegde toegang tegen te gaan. Mochten er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met SubAdvies.

8. Aanpassen privacy verklaring

SubAdvies behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op de website van SubAdvies worden gepubliceerd.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO