Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts houdt zich veel bezig met ziekteverzuim. Bedrijfsartsen doen echter nog veel meer: ze doen bijvoorbeeld preventieve keuringen (zoals aanstellingskeuringen) en ze geven (organisatie-)adviezen aan werkgevers en werknemers. Een bedrijfsarts heeft bovendien het gezag te bepalen of er een ziekte is die verklaart waarom een werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt.

De titel bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel. Soms wordt de term “arboarts” of “keuringsarts” gebruikt, maar dat klopt niet. Arboartsen hebben namelijk geen specialisatie afgerond in het specialisme bedrijfsgezondheidszorg.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO