Inkomenseis

De term ‘inkomenseis’ komt uit artikel 60 van de wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). In dit artikel wordt uitleg gegeven over duur en hoogte van de WGA-uitkering.

Als de duur van deze loongerelateerde uitkering is verstreken of als de werknemer geen recht heeft op deze uitkering, ontvangt de werknemer een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Voor de loonaanvullingsuitkering geldt een inkomenseis: de werknemer moet tenminste 50% van het loon verdienen dat de werknemer volgens het UWV nog kán verdienen.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO