Meerlingenverlof

Meerlingenverlof is een verlofregeling op het gebied van arbeid en zorg.

Meerlingenverlof is een verlenging van het zwangerschapsverlof met vier weken voor werkneemsters die een meerling verwachten. Het zwangerschapsverlof gaat 10 tot 8 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in.

Vrouwen die zwanger zijn van een meerling kunnen ook nog steeds hun verlof opnemen volgens het ‘normale’ zwangerschapsverlof.

Alle verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg:

Ouderschapsverlof
Pleegzorg- en adoptieverlof
Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Kraamverlof
Calamiteiten- en kortverzuimverlof
Langdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof
Meerlingenverlof

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO