Ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Voorwaarde is wel dat deze 9 weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

De uitkering is 70% van het dagloon van de werknemer. Het doel van de uitkering is om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. 

Hoe wordt dit verlof aangevraagd?

Werknemers gaan in gesprek met de werkgever over de invulling van het verlof. De werkgever kan daarna een aanvraag indienen bij het UWV voor de ouder die gedeeltelijk betaald verlof wil opnemen. Let wel op: De aanvraag kan pas worden gedaan, op het moment dat het verlof al is opgenomen. Als werkgever kan je er dus voor kiezen om het loon tijdens het verlof door te betalen, of te wachten met de uitbetaling totdat het UWV de uitkering aan jou betaald. Het duurt ongeveer 4 weken vanaf het moment dat de uitkering is aangevraagd. 

Alleen werknemers die in loondienst werken, hebben recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Zijn beide ouders in loondienst? Dan hebben ze beide recht op ouderschapsverlof. Het verlof kan in 1 keer opgenomen worden, of verdeeld over meerdere maanden.

Mag de werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Nee, als werkgever mag je het verlof niet weigeren. Je mag wel, als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, vragen om het verlof anders in te roosteren. 

Alle verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg:

Ouderschapsverlof
Pleegzorg– en adoptieverlof
Zwangerschaps– en bevallingsverlof
Kraamverlof
Calamiteiten– en kortverzuimverlof
Langdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof
Meerlingenverlof

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO