Participatiewet

De Participatiewet zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen met een ziekte of handicap een baan vinden.

Er zijn allerlei regelingen in het leven geroepen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken deze werknemers aan te nemen en extra banen te creëren. Werkgevers hebben daarbij een actieve rol, bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er binnen hun organisatie zijn.

De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden en vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb).

Wanneer je iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, kan je ondersteuning aanvragen van het UWV en de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn het loonkostenvoordeel en de no-riskpolis.

Bij SubAdvies zijn we goed met subsidies, loonheffingen, kostprijzen en sociale verzekeringen. Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO