Participatiewet

De Participatiewet zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. Er zijn allerlei regelingen in het leven geroepen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken deze werknemers aan te nemen en extra banen te creëren. Werkgevers hebben daarbij een actieve rol, bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er binnen hun organisatie is.

Als je iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, kan je ondersteuning aanvragen van het UWV en de gemeente.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO