Duurzame inzetbaarheid

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling’ ESF Duurzame Inzetbaarheid’ in het leven geroepen, waarmee je als werkgever subsidie kunt ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers.

De subsidieregeling ‘ESF Duurzame Inzetbaarheid’ is gericht op de specifieke wensen en ambities van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich zowel op jonge als op oudere werknemers. Zo wordt bereikt dat werknemers tot hun pensioenleeftijd kunnen blijven werken en productief blijven voor de organisatie.

Ben je werkgever en wil je meer weten? Neem contact op. --->

Ik wil graag meer weten