No-riskpolis

Met een No-riskpolis loop je als werkgever geen risico als een arbeidsbeperkte werknemer plotseling ziek wordt. De werknemer moet dan wel een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering hebben en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De no-riskpolis begint als de werknemer in dienst treedt en is 5 jaar geldig. Als de werknemer dan ziek wordt, betaalt het UWV voor maximaal 2 jaar de Ziektewetuitkering.

Als er sprake is van een ernstige ziekte verlengt het UWV de periode van 5 jaar soms met nog eens 5 jaar.

Ben je werkgever en wil je meer weten? Neem contact op. --->

Ik wil graag meer weten